Política de Privacidade

PanArtesán S.L., propietario do website panignacio.com, obtén a seguinte información a través da páxina web:

  • A dirección IP asignada polo PSI ao usuario e o nome de dominio do PSI.
  • O día e a hora na que o usuario accedeu á páxina web.
  • A dirección en Internet desde a que accedeu a panignacio.com (si se accedeu a través de outra URL)
  • O total de visitantes que acceden a nosa páxina web.
  • O nome do sistema operativo e o navegador utilizado para ver a páxina web.
  • O país o que pertence o visitante (ou no seu caso o PSI).

Toda esta información recollida é totalmente anónima e o seu uso é sobre todo para labores de marketing e de estadísticas tecnolóxicas.

Tratamento dos datos de carácter persoal.

PanArtesán S.L. é unha sociedade con domicilio en Vimianzo (A Coruña – España – Europa) na Rúa Castelao número 14 e con CIF B-15825516, correo electrónico info@panignacio.com e teléfono 981.716.267. A empresa está inscrita no Rexistro Mercantil de A Coruña, tomo 2563, folio 200, folla nº C-28.392, Inscripción 1ª.

De acordo ca normativa vixente en materia de protección de datos así como en materia de servizos da sociedade da información e de comercio electrónico, o usuario acepta que os datos persoais aportados a través do website panignacio.com, ou calquera outro, a PanArtesán S.L., sexan incorporados aos arquivos de titularidade da mesma empresa, ca finalidade dunha prestación de servizos adecuada cara os nosos clientes, para fins internos de PanArtesán S.L. e para manter informados aos nosos clientes. En caso de comunicacións comerciáis, o usuario presta o seu consentimento para o envío de información comercial a través de Internet.

PanArtesán S.L. comprometese ao cumprimento da sua obriga de secredoo dos datos de carácter persoal e do seu deber de trata-los con confidencialidade, e asume, a estos efectos, as medidas de índole técnica, organizativa e de seguridade necesarias para evita-la sua alteración, pérda, tratamento ou acceso non autorizado, de acordo co establecido na Ley Orgánica 15/1999 de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, e demáis lexislación aplicábel.

O usuario responderá, en calquera caso, da veracidade dos datos facilitados, reservándose Inxenio PanArtesán S.L.o dereito a excluir dos servizos rexistrados a todo usuario que facilitara datos falsos, sin prexuizo das demáis accións que procedan en dereito.

Calquera usuario rexistrado pode en calquera momento exercer o dereito a acceder, rectificar e, no seu caso, cancelar os seus datos de carácter personal suministrados, mediante petición escrita dirixida a :PanArtesán S.L. - Calle Castelao, 14 - 15129 - Vimianzo - A Coruña - España.

 Panartesán S.L.

Tel: 981 716 267. Vimianzo - Cee - Muros - Noia - Carral